Een tweede leven: de beukenhagen van de voormalige Vliegbasis Twenthe

Een icoon in Enschede en omgeving

Generaties lang was de Vliegbasis Twenthe een icoon in Enschede en omgeving. Iedereen kende wel iemand die er werkte. Het ontstaan van de militaire vliegbasis gaat terug naar de Tweede Wereldoorlog – toen de Duitsers het voormalige burgervliegveld ombouwden tot een militair complex van 2.000 hectare, inclusief gecamoufleerde bunkers in boerderijstijl. Na de oorlog nam de Nederlandse luchtmacht de vliegbasis in gebruik. In de loop der jaren bouwde de luchtmacht de vliegbasis gestaag uit.

Overtollig overheidsmaterieel? Geef het door!

Duurzaam, transparant en een optimale opbrengst.
foto1_kijkmoment

Pand Z95

In ’t Vaneker, het voormalige Zuidkamp, werd rond de eeuwwisseling pand Z95 neergezet, dat tot 2008 dienst deed als bedrijfsrestaurant. Maar anders dan de historische panden uit de Tweede Wereldoorlog – die inmiddels een nieuwe bestemming als woonhuis hebben gekregen – paste pand Z95 niet bij de gewenste uitstraling van ’t Vaneker.

Bureau Kaveluitgifte ‘t Vaneker kiest er dan ook voor Z95 niet te vervangen door nieuwbouw. “Op de plek van het gebouw verrijst een van de groene longen van ’t Vaneker,” zegt Marieke Vizee, als communicatieadviseur verbonden aan Bureau Kaveluitgifte ’t Vaneker. “We geven de plek als het ware terug aan de natuur.”

“We streven naar zoveel mogelijk hergebruik van de vrijkomende materialen. Bouwmaterialen, inventaris, en zelfs voor de beukenhagen zochten we een nieuwe bestemming, bij voorkeur in Enschede.”

Marieke Vizee, communicatieadviseur Bureau Kaveluitgifte ’t Vaneker (Technology Base)

Aan de bar

Om de wens tot hergebruik van de vrijgekomen materialen vorm te geven en dan ook nog in een zodanig tijdsbestek dat de ontwikkeling van ’t Vaneker geen vertraging zou oplopen, werd Onlineveilingmeester.nl gevraagd de gehele inventaris – inclusief de buitenboedel – aan te bieden in een online veiling. In een paar weken tijd werd zo’n beetje het hele pand online gezet. Van keukenapparatuur, archiefkasten, lampen en trappen, tot fietsstallingen, lantaarnpalen en zelfs drie complete barren; alle kavels vonden elders een tweede leven.

foto1_kijkmomentBar
foto1_beukhaag

Beukenhagen

Uniek aan deze opdracht was de veiling van honderden meters bestaande beukenhaag. Ook dat paste bij de circulaire gedachte van ’t Vaneker. Marieke Vizee: “We kiezen in ’t Vaneker voor natuurlijke tuinafscheidingen, en wat is er nou mooier dan deze beukenhagen te behouden voor de buurt?”

Tijdens de goed bezochte kijkdag bleken de beukenhagen populair; er werd gevoeld, gekeken en opgemeten. We spraken met Eva Theuerzeit, die op zoek was naar een haag voor de tuin van haar nieuwbouwhuis. Lees hier waarom ze de veiling verkoos boven een tuincentrum.

“Het hele proces heeft nog geen zes weken in beslag genomen. Daaraan merk je dat je met specialisten te maken hebt.”

Marieke Vizee, communicatieadviseur Bureau Kaveluitgifte ’t Vaneker (Technology Base)

Snelheid is key

“Het verkopen van inventaris op deze schaal is niet onze core business en door mijn eerdere ervaringen met Onlineveilingmeester.nl was het niet meer dan logisch opnieuw contact op te nemen,” aldus Maurits Kormelink, Projectmanager Realisatie van Technology Base.

“Daar kwam nog bij dat er sprake was van behoorlijke tijdsdruk. De wens om de inventaris van het pand een tweede leven te gunnen en de strakke planning streden om voorrang. Onlineveilingmeester.nl heeft die uitdaging met beide handen aangepakt. Het hele proces – van inventarisatie en fotografie van de kavels, tot het organiseren van een kijkdag en het aanjagen van de online veiling – heeft nog geen zes weken in beslag genomen. Daaraan merk je dat je met specialisten te maken hebt.”

foto1_detailfoto

Zelf een veiling organiseren?

Neem contact op met onze veilingadviseur Frans Damminga.