Verkoop via online veilen

Uw teveel aan voorraad, overtollig materieel of inventaris verkopen? Wij veilen uw goederen via onze online platforms. Ze zijn opgezet voor duidelijk afgebakende markten en hebben een (inter)nationaal bereik. Afhankelijk van uw aanbod kunnen we één of meerdere platforms inzetten.